კონტაქტი

ოზონის ეროვნული ჯგუფი

მისამართი:  გულუას ქ. N6, 0114 თბილისი, საქართველო

ტელეფონი: 272 72 28

ელ-ფოსტა: air@moe.gov.ge